Blok 6 vernieuwd voor groep 7 en 8

Blok 6 vernieuwd voor groep 7 en 8

Voor de zomer hebben we u bericht over het ontwikkelproject waarin we blok 6 voor de groepen 7 en 8 hebben vernieuwd en uitgeprobeerd op twee pilotscholen. Het project (dat met steun van de Gemeente Utrecht tot stand kwam) is bijna afgerond en op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe lessen.


Zodra het nieuwe materiaal gereed is krijgen de scholen hierover bericht. Zodat de nieuwe lesblokken gebruikt kunnen worden tegen de tijd dat blok 6 op de rol staat.

De aanleiding voor de vernieuwing van blok 6 (vooralsnog groep 7 en 8) is natuurlijk gelegen in de maatschappelijke actualiteit. In het 2015 verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (Werelden van verschil) wordt gesproken over een ‘splijtende samenleving’, over ‘parallelle gemeenschappen’ en ‘Nederland als een land van afstand’. Ook in het boek van Maarten Zeegers (Ik was een van hen), waarin de auteur verslag doet van zijn verblijf als moslim in de moslimgemeenschap in de Haagse wijken Transvaalkwartier en Schilderswijk, wordt een beeld geschetst van een parallelle islamitische maatschappij die zich steeds meer afkeert van de westerse (Nederlandse) samenleving.

boeken 01

Hoe kunnen we bijdragen aan een verbindende samenleving? In deze tijd van toenemende polarisatie tussen bevolkingsgroepen kunnen we er als opvoeders niet omheen om hier aandacht aan te besteden. Om die reden is de inhoud van de lessen in het blok We zijn allemaal anders aangescherpt.

Er zijn drie nieuwe modules ontwikkeld, die veel explicieter dan tot voorheen ingaan op de scherpe tegenstellingen die er in de samenleving zijn tussen verschillende bevolkingsgroepen. Deze nieuwe modules kunnen door scholen flexibel ingezet kunnen worden.

• Voor groep 7 (maar kan ook in groep 8 ingezet; scholen maken eigen keuze): een nieuwe module van zes ‘lessen’ waarmee met en tussen de leerlingen gefilosofeerd wordt over ‘netelige’ kwesties, zoals islamofobie, vluchtelingenhaat, antisemitisme, homofobie, racisme en onderdrukking. Aan de hand van de eigen ervaringen en reflectie, met name startend bij hun eigen identiteit en cultuur, komt de klas tot gesprekken over de scherpe tegenstellingen en het wij-zij-denken in de samenleving. Als methodiek wordt het filosoferen en de ‘socratische gesprekswijze’ op het niveau van 11-12-jarigen gebruikt.

• Voor groep 8 (in groep 8 is blok 6 Afscheid nemen, maar blok 5 gaat over de democratie; deze module zou dus beter in blok 5 gegeven kunnen worden; maar hij kan ook in groep 7 worden ingezet) gaat het om het invoegen in het lesprogramma van De Vreedzame School van het programma Gelijk=Gelijk? (ontwikkeld door Diversion), waarbij gewerkt met ‘peer educators’, jonge rolmodellen die de leerlingen een spiegel voorhouden, en het gesprek aangaan over taboes, verschillen, discriminatie, buitensluiten aan de hand van hun eigen verhalen (5 à 6 lessen, waarvan drie met peer educators). (N.B.: de inzet van de peer educators vraagt extra kosten).

• Om te voorkomen dat het gebruik van de hierboven genoemde module door scholen na de pilotfase belemmerd wordt door de extra kosten die deze variant met zich meebrengt (door de inhuur van peer educators en de daaraan verbonden kosten), is een variant ontwikkeld, met een alternatief voor de inzet van peer educators, waarin het gesprek met de klas wordt aangegaan aan over buitensluiten e.d.

Nog een kijktip tot slot:

Een clip van TV2Danmark- All That We Share.