Vreedzaam schoolvoetbal

Vreedzaam schoolvoetbal

Schoolvoetbal. Niet altijd even sportief, laat staan vreedzaam. Ook in de wijk Overvecht in Utrecht werd er soms té fanatiek gestreden. Overvecht is een ‘vreedzame’ wijk en vrijwel alle basisscholen in de wijk werken met De Vreedzame School. Dus ja … zo’n voetbaltoernooi zou toch beter moeten kunnen.


Nu worden er in het kader van De Vreedzame Wijk in Overvecht al enkele jaren wijkmediatoren opgeleid. Dit zijn de leerlingmediatoren van de groepen 8 van de scholen, die een aparte training krijgen om hun mediatievaardigheden ook in de wijk in te zetten. In Overvecht zijn dit jaarlijks zo’n 65 leerlingen. De bestaande training is de afgelopen tijd aangepast, vooral met het doel om de kinderen eerst in een veilige setting het oplossen van conflicten in de wijk te laten oefenen. Zo kozen de leerlingen na de trainingsbijeenkomsten een stageplek als oefenplek. Ze konden kiezen uit verschillende stageplekken zoals in de speeltuin, bij ‘speel mee op straat’, in het kunst- en cultuurhuis, zelfs in de ‘digitale wereld’. Maar nu dus ook bij het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi!

voetbal 02

De wijkmediatoren dachten voorafgaande aan het toernooi mee over afspraken die nodig zouden zijn voor een ‘vreedzaam’ toernooi. En ze kwamen met de volgende punten:

• Elk team heeft een Vreedzame aanvoerder. Deze Vreedzame aanvoerder krijgt een aanvoerdersband met het logo van de Vreedzame Wijk erop. Hij of zij geeft zoveel mogelijk opstekers aan zijn teamgenoten, maar óók aan de tegenstander en neemt zijn team hierin mee.

• Van tevoren wordt duidelijk gemaakt waarop wordt gelet bij het toekennen van punten voor de sportiviteitsprijs: we geven elkaar voor en na de wedstrijd een hand, we geven elkaar opstekers, we geven de scheidsrechter een hand, sportief spel, geen overtredingen, goed samenspel.

• De sportiviteitsprijs is de grootste beker en wordt uitgereikt door de wijkmediatoren.

• Tijdens de wedstrijd lopen de wijkmediatoren duidelijk herkenbaar rond en zijn ze aan een veld gekoppeld. Ook is er op het terrein een mediatieplek en hangen er foto’s van de wijkmediatoren in de kantine en langs de velden.

• Alle betrokkenen - scheidsrechters, Vreedzame aanvoerders, ouders, scholen en deelnemende leerlingen - worden op de hoogte gebracht van de gemaakte afspraken voor een Vreedzaam toernooi en de rol van wijkmediatoren.

En het werkte! Wat de wijkmediatoren hadden bedacht, pakte in de praktijk goed uit. Het toernooi verliep op rolletjes. Eigenlijk bleek niet zozeer de winst centraal te staan, maar het vreedzaam samen spelen. Uiteindelijk hebben de wijkmediatoren zelfs niet één conflict hoeven op te lossen. Vreedzaam voetballen, het kan!

(Met dank aan Petra Jongerius (Wijk&Co), Dennis de Vries (OBS Overvecht) en Harten voor Sport.)