De Vreedzame School opnieuw erkend

De Vreedzame School opnieuw erkend

Onlangs is De Vreedzame School opnieuw beoordeeld door het Nederlands Jeugdinstituut voor opname in de Databank Effectieve Jeugdinterventies. Om de inhoud van de databank up-to-date te houden wordt elk programma om de vijf jaar herbeoordeeld. De Vreedzame School is opnieuw erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’.

 
In de Databank Effectieve Jeugdinterventies worden programma’s op het terrein van opvoeding opgenomen die door een onafhankelijke commissie zijn erkend. Erkenning kan op verschillende niveaus plaatsvinden:

• Goed onderbouwd: Een interventie krijgt deze classificatie als deze op z'n minst goed beschreven is en als aannemelijk is gemaakt dat met die interventie het gestelde doel kan worden bereikt.

• Effectief volgens eerste aanwijzingen: Een interventie is effectief volgens eerste aanwijzingen als uit onderzoek met zwakke of indicatieve bewijskracht blijkt dat er voldoende effect optreedt bij uitvoering van de interventie, ook al staat nog niet vast dat dit effect (helemaal) door de interventie wordt veroorzaakt.

• Effectief volgens goede aanwijzingen: Een interventie is effectief volgens goede aanwijzingen als uit onderzoek met beperkte bewijskracht blijkt dat bepaalde doelen er in de praktijk beter mee worden bereikt dan met andere interventies of met niets doen.

• Effectief volgens sterke aanwijzingen: Een interventie is effectief volgens sterke aanwijzingen als uit voldoende onderzoek met sterke of zeer sterke bewijskracht blijkt dat bepaalde doelen er in de praktijk beter mee worden bereikt dan met andere interventies of met niets doen.

De Vreedzame School had al in 2012 de erkenning op het eerste niveau ‘theoretisch goed onderbouwd’ gekregen. In 2015 is het programma een trede opgeklommen en erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’. Dit naar aanleiding van de positieve resultaten van verschillende onderzoeken die zijn gedaan naar De Vreedzame School. Deze erkenning is nu bevestigd in de vijfjaarlijkse herbeoordeling.