Aantal vreedzame scholen en wijken stijgt nog steeds

Aantal vreedzame scholen en wijken stijgt nog steeds

Ook dit jaar zet de groei van het aantal vreedzame scholen door. Maar liefst 84 nieuwe basisscholen zijn dit jaar met het programma gestart. Daarmee komt het aantal vreedzame scholen in Nederland op 946. Volgend schooljaar doorbreken we de grens van 1.000 scholen. Ook het aantal vreedzame wijken blijft stijgen. Nu het voortgezet onderwijs nog.
Sociale veiligheid meten?

Sociale veiligheid meten?

Sinds enige tijd is er bij De Vreedzame School het Kwaliteitszorginstrument (KZI) beschikbaar. Veel scholen maken er al gebruik van. Een van de onderdelen betreft het meten van de sociale veiligheid: de Veiligheidsthermometer. Indien de afname van de Veiligheidsthermometer heeft plaatsgevonden tussen 1 november en 30 april van een schooljaar, kunnen de resultaten doorgeleverd worden aan Vensters. 

Bestel dus tijdig het KZI zodat uw leerlingen vóór 30 april de Veiligheidsthermometer kunnen invullen.

De eerste Vreedzame school in België

De eerste Vreedzame school in België

Het heeft even geduurd, maar het is zo ver: de eerste school in België is gestart met invoering van De Vreedzame School. Er is geregeld belangstelling vanuit het buitenland - Vreedzaam is zelfs in Japan geïntroduceerd - maar de logische stap over de grens naar ons buurland met eenzelfde taalgebied was nog niet gemaakt. Tot nu, want basisschool Lucerna in Anderlecht heeft gekozen voor De Vreedzame School.
Een vernieuwd blok 6 in het Deelnemers Domein

Een vernieuwd blok 6 in het Deelnemers Domein

De Vreedzame School wordt voortdurend doorontwikkeld. In deze tijd van toenemende polarisatie tussen bevolkingsgroepen kunnen we er niet omheen om nog meer aandacht te besteden aan de vraag op welke wijze wij kunnen bijdragen aan een meer verbindende samenleving. In dat kader hebben we de afgelopen periode alvast gewerkt aan nieuwe lesblokken of modules voor blok 6 (We zijn allemaal anders) voor de bovenbouw.
Vreedzaam jongerenwerk

Vreedzaam jongerenwerk

Er zijn dan wel al bijna 1.000 vreedzame basisscholen, maar hoe bereiken we de jongeren? Er zijn inmiddels wel enkele VO-scholen die met de VO-versie van De Vreedzame School werken, maar dat gebeurt nog niet op grote schaal. In wijken waar met De Vreedzame Wijk wordt gewerkt is echter veelal ook het jongerenwerk aangesloten. Daar gebeuren alvast mooie dingen. Maak kennis met Hanae Haddouche, jongerenwerker in vreedzaam Overvecht in Utrecht.
Kinderpostzegelactie: we dragen allemaal een steentje bij

Kinderpostzegelactie: we dragen allemaal een steentje bij

Ook in deze Vreedzaam Actueel vragen we weer aandacht voor de Kinderpostzegelactie. Stichting Kinderpostzegels is een trouwe partner van De Vreedzame School. Elk jaar zetten duizenden kinderen zich tijdens de Kinderpostzegelactie in met als doel om andere kinderen het beter te laten krijgen. En dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden en is uniek in de wereld. Vorig jaar deden ruim 4.000 scholen mee. Ruim 160.000 kinderen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs leren op deze manier om hun steentje bij te dragen.
De Vreedzame School genomineerd voor Korczakprijs 2018

De Vreedzame School genomineerd voor Korczakprijs 2018

We spraken in Vreedzaam Actueel al eerder over de Janusz Korczak Stichting. Deze stichting heeft als doel het gedachtegoed van Korczak, de grote pedagoog en grondlegger van de ideeën over kinderrechten levend te houden. Onlangs verscheen het Jaarboek 2017 ‘Kinderen hebben iets te zeggen’, waarin ook een hoofdstuk over De Vreedzame School is opgenomen.
Korte berichten

Korte berichten

Vanuit het veld weer een paar korte vreedzame berichten: een filmpje over kersverse leerlingmediatoren In Meppel, een artikel in het digitale tijdschrift over herstelrecht in het onderwijs, een programma dat behulpzaam kan zijn bij een vriendschapsschoolproject, en een foto van een mediatieplek op een regenachtig schoolplein.