Sociale veiligheid meten?

Sociale veiligheid meten?

Sinds enige tijd is er bij De Vreedzame School het Kwaliteitszorginstrument (KZI) beschikbaar. Veel scholen maken er al gebruik van. Een van de onderdelen betreft het meten van de sociale veiligheid: de Veiligheidsthermometer. Indien de afname van de Veiligheidsthermometer heeft plaatsgevonden tussen 1 november en 30 april van een schooljaar, kunnen de resultaten doorgeleverd worden aan Vensters. 

Bestel dus tijdig het KZI zodat uw leerlingen vóór 30 april de Veiligheidsthermometer kunnen invullen.


De Veiligheidsthermometer van Vreedzaam sluit aan bij de Enquête Tevredenheid Leerlingen uit het programma Vensters van de PO-Raad. Daarmee voldoen we aan de eisen voor betrouwbaarheid en validiteit die de Onderwijsinspectie stelt aan dit soort instrumenten. Dit betekent wel dat uw school alleen na doorlevering voldoet aan de eisen die de Onderwijsinspectie stelt voor het meten van de sociale veiligheid van uw leerlingen.

Om gegevens door te mogen leveren is het belangrijk dat uw leerlingen de Veiligheidsthermometer vóór 30 april invullen. Bestel dus tijdig het KZI via de webwinkel. Als u in maart bestelt, bent u ervan verzekerd de vragenlijsten ruim op tijd af te kunnen nemen.

Het Kwaliteitszorginstrument is een webbased vragenlijst met vier verschillende deelinstrumenten, die aan verschillende groepen binnen de school worden voorgelegd. Het geeft antwoord op vragen als ‘Bereiken wij de doelen van De Vreedzame School?’, ‘Voelen kinderen zich veilig?’ en ‘Hoe zit het met de borging van alle inspanningen die we als vreedzame school hebben gedaan?’.

Meer informatie vindt u op deze pagina. Daar kunt u ook de uitgebreide informatiefolder downloaden.