Vreedzaam jongerenwerk

Vreedzaam jongerenwerk

Er zijn dan wel al bijna 1.000 vreedzame basisscholen, maar hoe bereiken we de jongeren? Er zijn inmiddels wel enkele VO-scholen die met de VO-versie van De Vreedzame School werken, maar dat gebeurt nog niet op grote schaal. In wijken waar met De Vreedzame Wijk wordt gewerkt is echter veelal ook het jongerenwerk aangesloten. Daar gebeuren alvast mooie dingen. Maak kennis met Hanae Haddouche, jongerenwerker in vreedzaam Overvecht in Utrecht.


In Utrecht is Stichting JoU (Jongerenwerk Utrecht) al jarenlang een ‘vreedzame’ organisatie. Op alle mogelijke manieren probeert JoU aan te sluiten bij wat het overgrote deel van de Utrechtse jeugd (80% van de basisscholen werkt met De Vreedzame School) meekrijgt aan ‘vreedzame’ competenties.

Eén van die activiteiten is het ‘vasthouden’ van de wijkmediatoren: in vreedzame wijken krijgen de oudste leerlingmediatoren op school een training om hun mediatievaardigheden ook te gebruiken in de wijk. Sinds enige tijd begeleiden de jongerenwerkers van Stichting JoU deze wijkmediatoren om ervoor te zorgen dat ze hun expertise ook na de basisschool blijven inzetten. Hiermee versterken we de doorgaande lijn en wordt ‘Vreedzaam’ steeds meer een begrip buiten school, op straat.

De jongerenwerkers waren positief verrast over het werken met een volledig vreedzaam getrainde groep jongeren. Ze merkten hoeveel verantwoordelijkheid de jongeren aankunnen en hoeveel ze zelf kunnen oplossen, waar dat bij andere activiteiten of groepen door een jongerenwerker gedaan werd of meer tijd of interventie nodig had. Een van hen vertelde: “Ruim voordat de activiteit begon, belde een jongere mij. Ze vertelde dat ze niet wist of ze kon komen, want twee vriendinnen hadden ruzie. Dat wilde ze eerst oplossen. Dat vond ik zo bijzonder. Dat ze ging mediëren, zonder mijn hulp, tussen vriendinnen, waar het in andere groepen waarschijnlijk enorm uit de hand had kunnen lopen. En dat ze mij daarover ook nog tijdig informeerde!”

uitwisseling

Jongerenwerk voert allerlei activiteiten uit in dit kader. Zo zijn ze betrokken bij de diploma-uitreiking van de wijkmediatoren, ze lopen een dagje mee op het schoolkamp van groep 8. Een ander voorbeeld is een uitwisseling tussen jongeren uit twee verschillende vreedzame wijken: het Utrechtse Overvecht en het Arnhemse Geitenkamp. In beide wijken is het jongerenwerk aangesloten bij Vreedzaam. De wijkpopulatie verschilt behoorlijk: in Overvecht wonen vooral jongeren met een andere etnische achtergrond, in Geitenkamp veel minder. Onlangs is een succesvolle uitwisseling georganiseerd tussen jongeren uit beide wijken.

Eén van de drijvende kracht achter deze vreedzame uitwisseling is Hanae Haddouche. Hanae is 36 jaar en moeder van drie dochters. Ze werkt in de wijk Overvecht als meidenwerker en schooljongerenwerker op het Trajectum College. Lees hier het blog van Hanae.