Nieuwe website in gebruik genomen
26 nov 2016

Nieuwe website in gebruik genomen

De nieuwe website en het Deelnemers Domein zijn in gebruik genomen en veel Vreedzame School accountbeheerders hebben inmiddels al een nieuwe inlogcode voor hun school aangevraagd en ontvangen.
 
Onderwijsinspectie geeft groen licht voor gebruik digitale Veiligheidsthermometer
18 okt 2016

Onderwijsinspectie geeft groen licht voor gebruik digitale Veiligheidsthermometer

Er is groen licht vanuit de Onderwijsinspectie voor het monitoren van sociale veiligheid met de digitale Veiligheidsthemometer (onderdeel van het Kwaliteitszorginstrument KZI). De Veiligheidsthermomenter maakt gebruik van de Tevredenheidsenquête van Vensters van de PO-Raad. Dit hele schooljaar, 2017-2018, verandert er inhoudelijk niets aan de enquête van Vensters en daarom ook niets aan de Veiligheidsthermometer.

Belangrijke aandachtspunten om te voldoen aan de wettelijke eisen voor het monitoren
De Vreedzame School is via de digitale Veiligheidsthermometer één van de doorleveranciers van de Leerlingtevredenheidsenquête.
• Neem de Veiligheidsthermometer daarom af tussen 1 november en 30 april.
• Bij uw bestelling van het KZI/VT vinkt u aan dat u de data wilt doorleveren aan Vensters! Alleen dán kunt u in Vensters een rapportage uitdraaien voor de Onderwijsinspectie, waarmee u voldoet aan al uw verplichtingen. De Wet geeft namelijk ook aan dat scholen hun monitoringsgegevens aan de inspectie beschikbaar moeten stellen.

U kunt er daarna zelf voor kiezen om, ook weer vanuit uw eigen omgeving in Vensters, de rapportage met één druk op de knop ook digitaal aan de Onderwijsinspectie te sturen. Dit raden wij nadrukkelijk aan: de inspectie hanteert een lijst met scholen waarvan zij de monitorgegevens digitaal hebben gekregen. Scholen die hun gegevens niet digitaal aan haar hebben toegestuurd, zijn niet in beeld bij de Onderwijsinspectie. Dit kan tot onnodige verwarring leiden.

Zie ook onze Veelgestelde Vragen (bijv ‘Hoe krijg ik de managementrapportages van Vensters?’) en de website van Vensters.

Nieuwe leerkracht op een vreedzame school?
14 aug 2016

Nieuwe leerkracht op een vreedzame school?

Bent u als leerkracht nieuw op een vreedzame school? Volg dan onze compacte scholingsdag in Rotterdam of Utrecht.

Lees de laatste

Nieuwsbrieven