Het Kroonpad: vreedzaam voor 4 tot 20-jarigen in so en vso

Het Kroonpad: vreedzaam voor 4 tot 20-jarigen in so en vso

Wat doe je als je wilt werken aan sociale ontwikkeling en je een zeer diverse leerlingenpopulatie hebt? Het Kroonpad biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar, die enorme niveauverschillen laten zien. Het Kroonpad vond alles wat ze zocht in De Vreedzame School.

Het Kroonpad is een school voor so-cluster 3 en vso. Binnen het vso zijn alle leerroutes aanwezig, dus van 1 t/m 7. Dat betekent dat de ene leerling uitstroomt naar dagbesteding, de ander naar arbeid of voortgezet onderwijs. 
Dit schooljaar is Het Kroonpad vreedzame school geworden. GZ-psycholoog Tatjana Been legt uit waarom: "Onze leerlingen hebben zeer uiteenlopende onderwijs- en zorgbehoeften. In onze zoektocht naar een geschikt programma voor sociale ontwikkeling, was er binnen het hele team een sterke wens om één taal te gaan spreken. Het moet niet uitmaken of je nou in de onderbouw, de bovenbouw, de zorgklas of de hogere leerroutes werkt. We hebben diverse programma’s en methodes vergeleken. De Vreedzame School sprak ons het meest aan, omdat het bruikbaar is in so en vso én omdat er al een volledig uitgewerkte zml-leerlijn is."

Eigen toon geven
Voor de implementatie trekt de school twee jaar uit. Aan het eind van de zomervakantie is het hele team getraind "Daarna zijn we het gewoon gaan dóén. Iedereen staat erachter, we gaan pionieren hoe het voor ons het beste werkt" vertelt Tatjana.
De mappen en de materialen van De Vreedzame School blijken voor de leerkrachten een goede leidraad, hoewel niet alles 1-op-1 bruikbaar is voor alle leerlingen. "In onze lagere leerroutes zitten bijvoorbeeld ook leerlingen met een motorische beperking, die zelfs geen adequaat ja of nee kunnen zeggen. Dan is het een hele uitdaging om het programma voor hen geschikt te maken. Dat vraag van leerkrachten veel creativiteit. Het is mooi om te zien hoe alle leerkrachten erin slagen om een eigen toon aan het programma te geven, die past hun hun eigen groep."

Vreedzame taal
Tatjana vertelt dat er sinds de zomer veel in gang is gezet. Er is bijvoorbeeld een grondwet samengesteld en er zijn school- en groepsregels gemaakt. "Die moeten gaan leven en duidelijk zichtbaar zijn in de school, maar de basis ligt er."
Leerkrachten ervaren inmiddels dat De Vreedzame School daadwerkelijk handvatten biedt om gericht te werken aan sociale vaardigheden. "Het is heel fijn om te merken dat zij inderdaad dezelfde taal zijn gaan spreken en met elkaar in gesprek zijn over het programma. Ook de kinderen maken zich de vreedzame taal eigen. Gisteren hoorde ik op de gang een jongetje zeggen ‘hé, dat is een afbreker’. Dat is zó mooi!"

opstekerafbreker

Onderlinge verbondenheid
"Vanwege de grote verschillen tussen de leerlingen, is het extra belangrijk om aandacht te hebben voor de verbinding. Op onze school leren leerlingen bijna automatisch dat iedereen anders is. Maar met name buiten de school voelen ze zich regelmatig niet gerespecteerd en hebben ze het gevoel er niet toe te doen. Het is heel belangrijk dat hier binnen De Vreedzame School aandacht voor is. Het is ook goed om expliciet stil te staan bij nadere ervaringen die de leerlingen buiten de school hebben opgedaan."

Partners doen ook mee
De samenwerkingspartners van Het Kroonpad worden meegenomen in De Vreedzame School. Belangrijkste partners zijn Klimmendaal (revalidatiespecialisten) en Stichting Passerel (betrokken bij de zorg aan leerlingen). Tatjana is zelf vanuit Klimmendaal gedetacheerd naar de school. Zij informeert haar Klimmendaal-collega’s steeds over relevante zaken rondom De Vreedzame School. Stichting Passerel heeft een soortgelijke contactpersoon binnen de organisatie. "Op die manier houden we het levend en zorgen we dat ook de partnerorganisaties hun steentje kunnen bijdragen. Dus als de leerlingen bijvoorbeeld aan het werk zijn met emoties, dan kan de logopediste van Klimmendaal daar in haar therapie bij aansluiten. Zo versterk je elkaar."

Steeds meer verdieping
Twee jaar lang heeft de school vanuit de CED-Groep een vaste begeleider. "Dat is heel erg fijn. Kiska Frenken staat naast ons en helpt ons bij de concretisering van het vreedzame gedachtegoed in onze eigen school. Zo’n eerste jaar is het voor iedereen uitzoeken wat bij onze leerlingen past. De leerkrachten doen alle lessen voor het eerst, we moeten bij elk blok met elkaar nadenken hoe we het voor de verschillende doelgroepen goed kunnen neerzetten. Als je er langer mee bezig bent, kun je meer verdieping gaan aanbrengen. Want De Vreedzame School mag wat mij betreft geen kunstje zijn. Het moet echt in de kern van de school en het handelen gaan zitten!"