Download Toolkit met lessen 4 en 5 mei

Download Toolkit met lessen 4 en 5 mei

Elk jaar herdenken we in Nederland op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en vieren we op 5 mei de bevrijding. Er zijn echter steeds minder mensen in Nederland die de oorlog hebben meegemaakt. En voor kinderen op de basisschool is de Tweede Wereldoorlog iets uit de tijd van hun oma en opa. Herdenken en vieren rondom WO-II is langzamerhand niet meer zo vanzelfsprekend. Toch zien we bijna dagelijks in het nieuws voldoende aanleidingen om dat wél te doen..

Leven in vrede
In De Vreedzame School wordt aandacht besteed aan competenties die belangrijk zijn voor onze samenleving, zoals je verplaatsen in een ander, samen beslissingen nemen, openstaan voor verschillen tussen mensen en conflicten vreedzaam oplossen. Een school die werkt met het programma van De Vreedzame School heeft een pedagogische opdracht: kinderen opvoeden tot vreedzame burgers. Het thema van 4 en 5 mei biedt een kans om met de kinderen het leven in vrede én onze democratie te bespreken. Daarom is er de Toolkit met lessen waarmee u op een betekenisvolle manier aandacht geeft aan 4 en 5 mei: ‘Herdenken en vieren van de vrijheid’.