Jong geleerd…

Jong geleerd…

'Bent u dus een soort mr Frank Visser?' Dat was een van de vragen die DAS-jurist en mediator Christa Verploeg gesteld kreeg tijdens de Masterclass Mediatie die zij gaf aan groep 7/8 van OBS De Koekoek in Utrecht. Deze Masterclass is het resultaat van een samenwerking tussen DAS (rechtsbijstand) en De Vreedzame School.

Het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie is zoals bekend een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School en sluit daarmee goed aan bij de missie van DAS om juridische hulp voor iedereen toegankelijk te maken. De leerlingen kregen tijdens de Masterclass een kijkje in de keuken van een echte mediator en leerden hoe DAS mediatie aanpakt voor haar verzekerden. Daarna gingen de kinderen zelf aan de slag met een casus uit de praktijk. Op basis van deze pilot wordt nu bekeken of en hoe er een vervolg aan de samenwerking kan worden gegeven.