Extra (nieuwe) lessen

Extra (nieuwe) lessen

Als u al een tijd met De Vreedzame School werkt is nieuwe input op zijn tijd prettig. Geregeld plaatsen we daarom nieuwe lessen in het Deelnemers Domein. We vragen nu uw aandacht voor drie extra lessen die gedurende het gehele schooljaar zijn in te zetten. 

U bepaalt zelf wat het juiste moment is om de les in uw groep te geven. U vindt de lessen onder de button In de klas onder het kopje Extra lessen. Hieronder geven we een korte beschrijving van de drie lessen.


De opstekerslinger – samen met ouders
Geschikt voor de onderbouw
Een leuke activiteit om een extra impuls te geven aan het geven van opstekers. We kennen allemaal de kracht van opstekers: mensen voelen zich gewaardeerd en het draagt bij aan een positieve cultuur en we bevestigen het gedrag dat we graag willen zien binnen de school. Hoe betrekt u de ouders hierbij? 

In het bestaande programma van De Vreedzame School leren we kinderen om elkaar opstekers te geven. Een voorbeeld hiervan is de opstekerketting, een groot succes op veel scholen in de onderbouw (zie de lesmap groep 1-2, blok 1, les 7). In deze extra les over de opstekerslinger krijgt u een handreiking om ook ouders op een eenvoudige wijze hierbij te betrekken.
De les kan op ieder moment door het jaar heen gegeven worden, wanneer het u uitkomt. Wij zijn natuurlijk benieuwd naar de resultaten. Dus mocht u ons een foto willen sturen van uw opstekerslinger, dan zien we die graag tegemoet!
Stuur uw foto's naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

- Download deze les in het Deelnemers DomeinHoe maken we sociaal gebruik van sociale media?
Geschikt voor de bovenbouw
De drempel is laag: even iets over iemand via WhatsApp posten. Vervolgens krijgt dit bericht een vlucht, die veel schade kan aanrichten en de gevolgen worden vaak onderschat. Het gebruik van sociale media begint op steeds jongere leeftijd. Van wie leren leerlingen hoe je dat op een sociale manier doet? Met deze les krijgen leerlingen meer inzicht in het belang van goede afspraken (maken) over het gebruik van sociale media.

In De Vreedzame School leren we kinderen om met elkaar verantwoordelijk te zijn voor het groepsklimaat. Leerlingen maken daarover groepsafspraken in Blok 1. Aansluitend daarop is het nuttig afspraken te maken over het gebruik van sociale media, dat kan met behulp van deze les.

In deze website-les maakt u kennis met het gebruik van de cirkel. De cirkel is een mooi instrument om gevoelige onderwerpen met elkaar te bespreken, zoals vervelende ervaringen met sociale media. De met de leerlingen gemaakte afspraken over het gebruik van sociale media komen in een poster in de klas te hangen. Handig om op basis daarvan met enige regelmaat (na elk blok?) met de kinderen te bespreken hoe het gaat met deze afspraken. U kunt dit moment eventueel ook gebruiken om de andere afspraken van de leerlingen aan de orde te brengen. Als ontwikkelaars van De Vreedzame School zijn wij benieuwd naar de resultaten en bijvoorbeeld naar de posters die u met de leerlingen maakt. Dus mocht u ons een foto willen sturen van de gemaakte afsprakenposter ‘sociaal digitaal’, dan zien we die graag tegemoet!
Stuur uw foto's naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

- Download deze les in het Deelnemers DomeinStappenplan om te komen tot een schoolcommissie
In het bestaande lesprogramma komen in groep 7 commissies in de klas aan bod. Een volgende stap in het ervaren van een democratisch proces in de school is het in het leven roepen van een klasoverstijgende commissie, een schoolcommissie. Met dit stappenplan kunt u - aansluitend bij de op handen zijnde gemeenteraadsverkiezingen - de hele school kennis laten maken met ‘democratische’ verschijnselen als verkiezingen, kandidaten, campagne voeren en stemmen. In het stappenplan wordt beschreven hoe u het instellen van een schoolcommissie (bijvoorbeeld een pleincommissie) gepaard kan laten gaan met verkiezingen van de leden van de commissie in alle groepen. Dit betekent dat er in alle groepen tegelijk (afhankelijk van het onderwerp van de commissie; soms vanaf groep 3 of groep 4) gewerkt wordt aan de voorbereiding door middel van één of meerdere lessen.

- Download deze les in het Deelnemers Domein