De Vreedzame School werkt!

De Vreedzame School werkt!

De Vreedzame School is een succes. Niet alleen omdat het programma inmiddels op meer dan 900 basisscholen is ingevoerd, maar vooral omdat scholen verschil waarnemen in het gedrag van leerlingen.

Onderzoek
Promotieonderzoek laat zien dat leerkrachten en directies van deelnemende scholen een significant verschil waarnemen in het schoolklimaat en het gedrag van leerlingen voor en na de invoering van De Vreedzame School. Scholen die al drie jaar of langer met het programma werken zien een afname van het aantal conflicten. Leerlingen gedragen zich rustiger en verantwoordelijker, gaan respectvoller met elkaar om, houden zich beter aan afspraken, hebben minder conflicten, verwoorden zaken beter en laten zich beter aanspreken door leerkrachten van jongere groepen. 

Publieksversie proefschrift
Wilt u meer weten over de achtergronden, onderbouwing en onderzoeksresultaten? Bij SWP is de publiekversie van het proefschrift 'Onderwijs en Burgerschap: wat vermag de basisschool?' van Leo Pauw verkrijgbaar. 

'Effectief volgens eerste aanwijzigen'
De Vreedzame School is erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’, en als zodanig opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut. Deze databank bevat programma’s voor hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden, die door een onafhankelijke commissie zijn erkend.