Digitaal Kwaliteitszorginstrument
10 aug 2017
Gepubliceerd in Vreedzame School werkt

Digitaal Kwaliteitszorginstrument

De Vreedzame School is een schoolbreed programma voor sociale competentie en burgerschap. Op een vreedzame school krijgen leerlingen een stem, voelen zich gezien en gehoord en leren zelf conflicten oplossen. Het gedachtegoed wordt doorleefd door de schoolleiding, lerarenteam, leerlingen en ouders. Vervolgens is het belangrijk om na te gaan of de beoogde doelen bereikt worden.