Publicaties

 
 
 
 


Opstekers en afbrekers, Naar school (uitgave ouders van nu) (april 2017)

Pauw, L (2017). Leerlingbemiddeling in het onderwijs slaat aan, maar met moeite. Tijdschrift Conflicthantering (no 2 2017)

Nijboek, M (2016). Open staan voor de ander. Rotterdams Onderwijsmagazine (februari 2016)

Overduin, C (2015). Stop, hou op! Een vreedzame peutergroep is echt mogelijk. Kinderopvang (oktober 2015)

Van Breugel, K. (2015). Op en top vreedzaam. Management Kinderopvang (oktober 2015)

Pauw, L. (2015). Onderwijs en haar rol in burgerschapsvorming. Wat is wenselijk? Magazine van hetkind, 1(2), 65-67. Driebergen: NIVOZ (mei 2015).

Pauw, L. (2015). Opvoeden tot vreedzame burgers. Basisschoolmanagement, 28(3), 18-21 (april 2015).

Opinie & Debat van De Volkskrant (januari 2015):
Democratie kun je leren, thuis en op school. Een bijdrage van Leo Pauw, Stijn Sieckelinck en Micha de Winter

Leo Pauw (2013) De Vreedzame School: oefenplaats voor burgerschap, Cascade, December 2013

Leo Pauw (2013) Vrede op School, Didactief 2013

Micha de Winter (2013) Kinderen moeten democratische ervaringen opdoen, PIP juni 2013.

Leo Pauw (2013) Maak ze tot democratische burgers, PIP juni 2013.

Scheltema, H. (2012). Mediation voor en door kinderen. JSW, 96(2), 20-23.

Kromhout, L. van der & Pauw, L. (2012). Leerlingen verantwoordelijkheid leren nemen. Over leerlingparticipatie in een ‘vreedzame’ school. Praxisbulletin, 30(1), 29-33