Voor wie is De Vreedzame School?

Voor wie is De Vreedzame School?

Inmiddels zijn 1000 basisscholen in Nederland 'vreedzaam' en dit aantal groeit ieder jaar. Er is ook een apart programma voor voorscholen en peuterspeelzalen. Voor het SO is er een aparte lessenserie: Beste Vrienden (SO) en Beste Burgers (VSO). Voor het SBO zijn er aanpassingen gemaakt op het basisschoolprogramma. En inmiddels is er ook een versie voor het VO: Democratie kun je leren!


download de flyer De Vreedzame School voor Peuters werkt (pdf)

download de flyer De Vreedzame School in het Basisonderwijs (pdf)

download de flyer De Vreedzame School op het SBO (pdf)

download de flyer Beste Vrienden, Beste Burgers, De Vreedzame School in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (pdf)

download de flyer Democratie kun je leren, De Vreedzame School in het Voortgezet Onderwijs (pdf)