Aanscherping burgerschapsopdracht voor scholen

Aanscherping burgerschapsopdracht voor scholen

Sinds 2006 is burgerschapsonderwijs wettelijk verplicht, maar ruim tien jaar later nog altijd niet op orde. Een van de knelpunten in het burgerschapsonderwijs is volgens veel experts de onduidelijke en vage opdracht voor scholen. Onlangs heeft minister van OCW, Arie Slob, een wetsvoorstel voorgelegd dat die onduidelijkheid moet wegnemen.
Miniconferentie 20 jaar Vreedzame School en 10 jaar Vreedzame Wijk

Miniconferentie 20 jaar Vreedzame School en 10 jaar Vreedzame Wijk

Twintig jaar geleden werd het idee geboren en startte de eerste ‘vreedzame’ school in Utrecht. En tien jaar geleden werd Overvecht de eerste Vreedzame Wijk. Een mooi moment om de balans op te maken. Op 27 september a.s. organiseert Stichting Vreedzaam i.s.m. de Gemeente Utrecht een miniconferentie met als titel Vreedzaam, een brede blik op burgerschapsvorming: hoever zijn we gekomen?
 
Nieuwe inhoud in het Deelnemers Domein op de website

Nieuwe inhoud in het Deelnemers Domein op de website

Zoals u weet is het Deelnemers Domein voor scholen de afgelopen jaren vernieuwd en uitgebreid. Met enige regelmaat publiceren we nieuwe inhoud. Ook nu zijn er weer nieuwe documenten te vinden op de site: een stappenplan voor het werken in de kring, voorbeeldteksten voor het schoolplan, suggesties voor de overdracht van de groep aan een nieuwe leerkracht en enkele activiteiten om het schooljaar af te sluiten met uw groep.
 
Vreedzaam in coalitieakkoord

Vreedzaam in coalitieakkoord

Het gaat goed met Vreedzaam. Ook in Den Haag is in twee wijken gestart met De Vreedzame Wijk; zie hier de clip uit Vrederust. Na De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk wordt het tijd voor De Vreedzame Stad. In Utrecht, Amsterdam en Capelle a/d IJssel is ‘Vreedzaam’ opgenomen in het zojuist gesloten coalitieakkoord. Ook in andere steden vormen De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk steeds vaker belangrijke bouwstenen voor een positief opvoedklimaat in school en in de wijk.
Anti-pestaanpak

Anti-pestaanpak

Onlangs verscheen het rapport van het onderzoek naar de effectiviteit van anti-pestprogramma’s, dat een paar jaar geleden in gang is gezet door staatssecretaris Dekker. Enkele van de onderzochte programma’s bleken aspecten van pesten of gedragsproblemen in de klas te doen verminderen. Van veel kanten is gevraagd waarom De Vreedzame School niet in het onderzoek zat. Dat was een bewuste keuze.
Huis van Erasmus: lezing Micha de Winter

Huis van Erasmus: lezing Micha de Winter

Op zondag 28 oktober organiseert het Huis van Erasmus een voordracht van Micha de Winter in de centrale bibliotheek van Rotterdam, onder de titel De Pedagogiek van de Hoop - Opvoeding tot Wereldburger van Erasmus tot 2032.
Cursussen De Vreedzame School

Cursussen De Vreedzame School

We houden u hier op de hoogte van de actuele cursussen op het gebied van De Vreedzame School. 

Voor het komende schooljaar staan de volgende cursussen gepland:

Lees meer...