Nieuwe inhoud in het Deelnemers Domein op de website

Nieuwe inhoud in het Deelnemers Domein op de website

Zoals u weet is het Deelnemers Domein voor scholen de afgelopen jaren vernieuwd en uitgebreid. Met enige regelmaat publiceren we nieuwe inhoud. Ook nu zijn er weer nieuwe documenten te vinden op de site: een stappenplan voor het werken in de kring, voorbeeldteksten voor het schoolplan, suggesties voor de overdracht van de groep aan een nieuwe leerkracht en enkele activiteiten om het schooljaar af te sluiten met uw groep.
 
 • Stappenplan In de kring
  Om meerdere redenen werken we in de lessen van De Vreedzame School regelmatig in de kring. In sommige groepen kan het organiseren van de kring extra energie vragen. Voor sommige leerkrachten is dit misschien zelfs de reden om dan niet in een kring te gaan zitten. Heel begrijpelijk, maar ook een gemiste kans. Onze ervaring is dat alle leerlingen en alle groepen in stappen kunnen leren om in de kring te zitten. Onder de button In de school bij het onderdeel School vindt u deze mogelijke stappen uitgewerkt in het Stappenplan In de kring.

 • Voorbeeldteksten schoolplan
  Onder de button In de school bij het onderdeel Directie/ Stuurgroep vindt u voorbeeldteksten voor het schrijven van uw schoolplan.

 • Overdracht
  Het einde van het schooljaar komt in zicht. We beschrijven in ‘De groep presenteert zich aan de nieuwe leerkracht’ hoe u voor de zomervakantie met uw groep de overdracht naar de volgende leerkracht kunt vormgeven. U vindt dit document onder de button In de School bij het onderdeel School.

 • Het schooljaar afsluiten met uw groep
  Ook in het Deelnemers Domein enkele suggesties om samen met uw kinderen het jaar af te sluiten. Elke activiteit maakt gebruik van een andere werkvorm om kinderen te laten reflecteren op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar komend schooljaar. U vindt dit document onder de button In de School bij het onderdeel School.