Vreedzaam in coalitieakkoord

Vreedzaam in coalitieakkoord

Het gaat goed met Vreedzaam. Ook in Den Haag is in twee wijken gestart met De Vreedzame Wijk; zie hier de clip uit Vrederust. Na De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk wordt het tijd voor De Vreedzame Stad. In Utrecht, Amsterdam en Capelle a/d IJssel is ‘Vreedzaam’ opgenomen in het zojuist gesloten coalitieakkoord. Ook in andere steden vormen De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk steeds vaker belangrijke bouwstenen voor een positief opvoedklimaat in school en in de wijk.


In Amsterdam is ‘Vreedzaam’ in het coalitieakkoord opgenomen. In Amsterdam werkt al ongeveer de helft van de basisscholen met De Vreedzame School en is in de stadsdelen Noord, Oost en West de afgelopen jaren hard gewerkt aan invoering van De Vreedzame Wijk in een flink aantal deelwijken en buurten.

Op 5 juni jl. presenteerden de vreedzame wijken en scholen zich aan de nieuwe stadsbestuurders van Amsterdam. De bedoeling van de middag was de nieuwe bestuurders welkom te heten en hen kennis te laten maken met de mensen en het gedachtengoed achter De Vreedzame Wijken en Vreedzame Scholen. Ook de kinderen lieten van zich spreken, zoals blijkt uit dit filmpje.
De meesten aanwezigen, waaronder de nieuwe wethouder Onderwijs, Marjolein Moorman, en verschillende stadsdeelbestuurders, hebben toegezegd om zich de komende jaren in te zetten om samen Amsterdam nog mooier en vooral vreedzamer te maken, voor iedereen en vooral voor onze kinderen. 

In Utrecht werkt ongeveer 80% van de basisscholen met De Vreedzame School en is in vrijwel alle wijken De Vreedzame Wijk ingevoerd. ‘Vreedzaam’ is een pijler onder het gemeentelijke jeugdbeleid. Onlangs zijn er weer twee groepen wijkagenten getraind in de aanpak van De Vreedzame Wijk. Utrecht combineert ‘Vreedzaam’ met haar ambitie om een Kinderrechtenstad te zijn, met veel aandacht voor kinderrechten en jongerenrechten, in het bijzonder voor de stem van de kinderen. Klik hier voor het informatieblad.

In Capelle a/d IJssel wordt sinds 2016 met De Vreedzame Wijk gewerkt, nu in drie wijken, en de gemeente wil samen met de scholen, bewoners en instellingen de aanpak uitbreiden naar de andere wijken, zoals blijkt uit het coalitieakkoord dat zojuist is bekend gemaakt.

Ook in andere steden, zoals in Groningen (zie hier de laatste nieuwsbrief uit Groningen), Den Haag zoals we al in de inleiding noemden (zie ook dit filmpje van Omroep West), maar ook in onder andere Helmond, Uithoorn, Arnhem, IJsselstein en Soest wordt hard gewerkt aan invoering van De Vreedzame Wijk, vaak in meerdere wijken. In deze plaatsen ontstaat een groot draagvlak om de principes van ‘Vreedzaam’ als onderlegger voor burgerschapsvorming en voor het gemeentelijk pedagogisch beleid te laten fungeren.