Nieuw in het Deelnemers Domein

Nieuw in het Deelnemers Domein

Onlangs zijn er in het Deelnemers Domein nieuwe stukken toegevoegd. Een overzicht:

 

  1. Routines. Een bundeling van nieuwe ideeën om het geven van opstekers levend te houden op school. Dit document staat bij ‘In de klas’ > ‘Documenten’.
  2. Schoolstandaard Vreedzaam. Dit is een voorbeeld van een kwaliteitsstandaard op één A4. Het geeft in hoofdlijnen een duidelijke beschrijving van de door de school geformuleerde kwaliteitskenmerken voor De Vreedzame School. Voor leerkrachten goed om in hun klassenmap te hebben. Door regelmatig de standaard langs te lopen, ziet u of de school nog voldoet aan de eigen standaard of dat deze aangepast moet worden. U vindt dit document bij ‘In de school’ > ‘Borging’.
  3. Katern Vriendschapsscholen. Het Vriendschapsschoolproject is een alternatief voor de lessen van blok 6 voor groep 6. De voorbereiding ervan start echter al in blok 5. 
Leerlingen maken kennis met leerlingen uit groep 6 van een andere school. Dit idee is ontstaan in Utrecht waar een spoorlijn twee wijken scheidt. Aan de ene kant wonen beter gesitueerden en aan de andere kant veel kinderen met ouders van niet Nederlandstalige achtergrond. De uitwisseling leidde tot mooie ontdekkingen bij de kinderen; veel stereotyperingen en vooroordelen werden beslecht. Feitelijk contact organiseren tussen kinderen die flink van elkaar verschillen helpt, zo weten we uit de wetenschap. U vindt het katern Vriendschapsscholenproject bij ‘In de klas’ > ‘Blok 6’ > ‘Groep 6’
  4. Stappenplan om te komen tot een schoolcommissie. In groep 7 komen commissies in de klas aan bod. Een volgende stap in het ervaren van een democratisch proces in de school is het in het leven roepen van een klasoverstijgende commissie, een schoolcommissie. Met dit stappenplan kunt u de hele school kennis laten maken met ‘democratische’ verschijnselen als verkiezingen, kandidaten, campagne voeren en stemmen. Dit stappenplan vindt u bij ‘In de school’ > ‘School’.


Nog geen toegang tot het Deelnemers Domein? Alle informatie vindt u op deze webpagina.