Monitor sociale veiligheid

Monitor sociale veiligheid

Wat leren we van de Veiligheidsmonitor 2018?
De school moet een veilige plaats zijn voor alle kinderen. Alleen dan komen ze toe aan de ontwikkeling van hun talenten. Het ministerie van OCW laat de veiligheid in het onderwijs sinds 2006 regelmatig monitoren. Onlangs verscheen weer een nieuwe Veiligheidsmonitor. Wat zeggen de cijfers?

 

Als we naar het po en s(b)o kijken, dan zien we dat meer dan 90% van de leerlingen en personeelsleden zich veilig voelt op en rond de school. Een mooi getal, maar 1 op de 10 voelt zich dus blijkbaar nog niet veilig. 

Zo’n 10% van de leerlingen geeft aan gepest te worden. In 2014 was dat nog 14%, dus het goede nieuws is dat er sprake is van een dalende trend. Vrijwel alle personeelsleden zeggen dat ze op de hoogte zijn van de gedragsregels die op school gelden. Ruim 80% van de leerlingen zegt betrokken te zijn bij het opstellen van die regels.

infographic