Digitaal Kwaliteitszorginstrument

Digitaal Kwaliteitszorginstrument

De Vreedzame School is een schoolbreed programma voor sociale competentie en burgerschap. Op een vreedzame school krijgen leerlingen een stem, voelen zich gezien en gehoord en leren zelf conflicten oplossen. Het gedachtegoed wordt doorleefd door de schoolleiding, lerarenteam, leerlingen en ouders. Vervolgens is het belangrijk om na te gaan of de beoogde doelen bereikt worden. 


Deelinstrumenten
Het Digitaal Kwaliteitszorginstrument (KZI) is een webbased vragenlijst met drie verschillende deelinstrumenten, die aan verschillende groepen binnen de school (leerlingen, leerkrachten, MT, et cetera) worden voorgelegd:

1. Vragenlijst Groepsklimaat
2. Borgingsinstrument
3. Vragenlijst Onderzoek De Vreedzame School

U krijgt de beschikking over alle deelinstrumenten, maar kunt uw eigen keus daarin maken. U kunt bijvoorbeeld alleen de Vragenlijst Groepsklimaat of het Borgingsinstrument afnemen. 

Update Veiligheidsthermometer
Tot voor kort bevatte het KZI een vierde vragenlijst, de Veiligheidsthermometer. Met dit instrument konden scholen de sociale veiligheid op school meten en bovendien de managementrapportage via Vensters van de PO-Raad direct doorleveren aan de Onderwijsinspectie. Door recent aangescherpte eisen van de Onderwijsinspectie voor instrumenten die de sociale veiligheid meten, voldoet de Veiligheidsthermometer niet meer aan de gestelde eisen. Na onderzoek en beraad bleek het niet haalbaar om de Veiligheidsthermometer door te ontwikkelen tot een volledig nieuwe lijst. De belangrijkste reden is dat de nieuwe rapportages van de Veiligheidsthermometer geen meerwaarde meer zouden hebben ten opzichte van de TevredenheidsenquĂȘte Leerlingen van Vensters (PO-Raad) die scholen gratis kunnen invullen. 

Het KZI blijft bestaan uit drie lijsten: de vragenlijst groepsklimaat, het borgingsinstrument, en de vragenlijst onderzoek De Vreedzame School. In de KZI-rapportage krijgen vreedzame scholen een terugkoppeling over het bereiken van de doelen van het programma Vreedzaam, hoe het zit met de borging van alle inspanningen en hoe het klimaat in de verschillende groepen nu ervaren wordt door leraren en (bovenbouw)leerlingen. 

Lees meer over de veranderingen van het KZI
Lees meer over het KZI via de webwinkel van de CED-Groep
Download de KZI Flyer
Download Veelgestelde Vragen

Wilt u meer weten?
Neem contact op via het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
side VSlogo