Grote Binnenkomer en Afsluiterwedstrijd

Grote Binnenkomer en Afsluiterwedstrijd

Elke les van De Vreedzame School start met een binnenkomer en eindigt met een afsluiter. Sinds kort hebben we in Nederland maar liefst duizend Vreedzame Scholen. Een mooi moment voor leuke, nieuwe binnenkomers en afsluiters! Wie verzint de nieuwe binnenkomer of afsluiter van 2019?!
Duizendste vreedzame school in het zonnetje gezet

Duizendste vreedzame school in het zonnetje gezet

U las het al in een eerdere editie van de nieuwsbrief: OBS Digitalis uit Almere is de duizendste vreedzame school van Nederland! Een – wat ons betreft – grote mijlpaal waar we als ontwikkelaars en trainers zeer trots op zijn.
Nieuwe les: Kinderen en recht op privacy

Nieuwe les: Kinderen en recht op privacy

Met de komst van de nieuwe privacywetgeving is er terecht veel aandacht voor privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Ook kinderen delen informatie met elkaar en over elkaar en begeven zich op steeds jongere leeftijd op internet. Hoe gaan leerlingen om met privacygevoelige gegevens over zichzelf of anderen? In de nieuwe les ‘Kinderen en recht op privacy’ worden leerlingen zich bewust van de gevolgen van het plaatsen van gevoelige informatie van zichzelf of anderen op internet.
Mediatieformulier aangepast

Mediatieformulier aangepast

Oók in het kader van privacy en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hebben wij ons lesprogramma kritisch bekeken op privacygevoelige informatie. Daarbij stuitten wij op het ‘mediatieformulier’ in het leerlingboekje wat wordt ingevuld na elke mediatie. Op de mediatieformulieren werd gevraagd welke leerlingen het conflict hadden. Op dit punt hebben we het formulier aangepast: er wordt nu gevraagd uit welke groep de betreffende leerlingen kwamen. Hiermee dienen wij de privacy van de leerlingen.
Leerlingen CBS Tamarinde schrijven eigen vreedzame boek

Leerlingen CBS Tamarinde schrijven eigen vreedzame boek

Dit jaar stond de Kinderboekenboek in het teken van Vriendschap. Met dit thema en het bijbehorende motto ‘kom erbij’ wist Marieke de Bruijn, leerkracht op vreedzame school CBS Tamarinde wel raad. "Dit thema paste zó mooi bij het idee van De Vreedzame School. Het bracht mij direct op het idee om alle leerlingen hierover een eigen boek te laten schrijven én illustreren."
Trotse Pm’ers kinderdagverblijf Hummeltje

Trotse Pm’ers kinderdagverblijf Hummeltje

De pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijf Hummeltje en de BSO Globetrotters en BSO Teun van de kinderverblijforganisatie Ludens te Utrecht hebben met goed gevolg de training De Vreedzame School (voor peuters) gevolgd en hun bewijs van deelname ontvangen.
Vreedzame publicaties

Vreedzame publicaties

Bij Uitgeverij SWP zijn twee nieuwe publicaties verschenen. Het betreft de titel ‘School, ouders en wijk: samen opvoeden. Op weg naar een vreedzame opvoedgemeenschap’ en een essay: ‘Burgerschapsvorming op weg naar volwassenheid’ van Leo Pauw.
Optimisme als motor voor ontwikkeling

Optimisme als motor voor ontwikkeling

"Jonge mensen hebben hoop, optimisme en levenslust nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Het is de motor van hun ontwikkeling.", aldus Micha de Winter tijdens zijn lezing in de Rotterdamse bibliotheek, op 28 oktober jl. ROM Nieuws was bij de vreedzame zondagmiddag en schreef een terugblik.
Cursusaanbod

Cursusaanbod

De CED-Groep begeleidt ook dit schooljaar weer veel scholen die vreedzaam willen worden. Daarnaast verzorgen wij diverse cursussen, bijvoorbeeld voor startende leerkrachten die het programma nog moeten leren kennen. Kijk hier voor een overzicht.

Toolkit Zwarte Piet voor Vreedzame School en Wijk

Toolkit Zwarte Piet voor Vreedzame School en Wijk

In de decembermaand kan de discussie over de invulling van het Sinterklaasfeest en de rol van Zwarte Piet soms hevig oplopen. In 2015 ontwikkelde De Vreedzame School een toolkit en een lesbrief voor professionele opvoeders op vreedzame scholen en in vreedzame wijken.