Nieuwe les: Kinderen en recht op privacy

Nieuwe les: Kinderen en recht op privacy

Met de komst van de nieuwe privacywetgeving is er terecht veel aandacht voor privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Ook kinderen delen informatie met elkaar en over elkaar en begeven zich op steeds jongere leeftijd op internet. Hoe gaan leerlingen om met privacygevoelige gegevens over zichzelf of anderen? In de nieuwe les ‘Kinderen en recht op privacy’ worden leerlingen zich bewust van de gevolgen van het plaatsen van gevoelige informatie van zichzelf of anderen op internet.


De les ‘Kinderen en recht op privacy’ is bedoeld voor leerlingen vanaf groep 6 en is beschikbaar via het Deelnemers Domein. Heeft u (nog) geen inloggegevens voor het Deelnemers Domein raadpleeg dan de accountbeheerder van uw school. Heeft uw school nog geen abonnement op het Deelnemers Domein, dan kunt u dat hier aanvragen. Zie ook de Veelgestelde vragen over het Deelnemers Domein.