Vreedzame publicaties

Vreedzame publicaties

Bij Uitgeverij SWP zijn twee nieuwe publicaties verschenen. Het betreft de titel ‘School, ouders en wijk: samen opvoeden. Op weg naar een vreedzame opvoedgemeenschap’ en een essay: ‘Burgerschapsvorming op weg naar volwassenheid’ van Leo Pauw.

 

Het boek ‘School, ouders en wijk: samen opvoeden’ is een pleidooi én een handreiking voor een echte gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders en de andere opvoeders in de wijk.

Meer informatie


Het essay ‘Burgerschapsvorming op weg naar volwassenheid’ geeft naast een analyse ook aanbevelingen voor de toekomst van burgerschapsvorming van kinderen en jongeren.

Meer informatie