Toolkit Zwarte Piet voor Vreedzame School en Wijk

Toolkit Zwarte Piet voor Vreedzame School en Wijk

In de decembermaand kan de discussie over de invulling van het Sinterklaasfeest en de rol van Zwarte Piet soms hevig oplopen. In 2015 ontwikkelde De Vreedzame School een toolkit en een lesbrief voor professionele opvoeders op vreedzame scholen en in vreedzame wijken.

 

Met de handreikingen en lesbrief uit deze toolkit kunt u op vreedzame wijze omgaan met verschillende meningen in de Zwarte Pietendiscussie.
- Download de toolkit