Nieuw materiaal in het Deelnemers Domein

Nieuw materiaal in het Deelnemers Domein

We hebben de afgelopen periode weer veel moois toegevoegd aan het Deelnemers Domein: een zeer uitgebreid format ‘beleidsplan sociale veiligheid’, de extra module over Kinderrechten (zie ook verderop), een voorbeeld van een 'grondwet' en blokfoto’s. Scholen laten ons weten dat zij enthousiast zijn over de nieuwe materialen die we toevoegen; het Deelnemers Domein wordt steeds completer en overzichtelijker. Uiteraard gaan we in 2020 door met aanvullen en verbeteren. 

Opgelet: Nieuwe aanpak inloggen op Deelnemers Domein

Opgelet: Nieuwe aanpak inloggen op Deelnemers Domein

Binnenkort wordt de manier van inloggen op het Deelnemers Domein aangepast. Daarmee komen we tegemoet aan het verzoek van veel scholen om inloggen eenvoudiger te maken. Zij vinden het erg lastig om de gegevens van hun Beheerdersaccount en alle individuele Gebruikersaccounts goed te beheren waardoor er veel ruis ontstaat. Dit systeem wordt nu vervangen door één Schoolaccount voor de hele school.

Module Kinderrechten

Module Kinderrechten

In samenwerking met de gemeente Utrecht is afgelopen periode gewerkt aan een bijzonder project, namelijk de module Kinderrechten. De module is inmiddels te vinden in het Deelnemers Domein.

Nieuwe lesmappen voor het basisonderwijs

Nieuwe lesmappen voor het basisonderwijs

We schreven in deze nieuwsbrief al eerder over de nieuwe lesmappen voor het basisonderwijs die we momenteel ontwikkelen. De eerste blokken zijn uitgewerkt volgens het nieuwe concept en we vorderen gestaag. Natuurlijk zijn we benieuwd naar de mening van leerkrachten. Wat vinden zij van de nieuwe opzet?

Checklist pestsignalen

Checklist pestsignalen

De Week tegen Pesten is al even voorbij, maar pesten blijft natuurlijk een actueel thema. Op een vreedzame school werkt u preventief tegen pesten en zorgt u voor een groeps- en schoolklimaat waar pestgedrag zo min mogelijk voorkomt.

Korte berichten

Korte berichten

Over Early Yearsblogs rond vreedzame scholen, het vreedzame Zeeburgereiland in Amsterdam, een artikel over De Vreedzame School op een TOS school, een nieuw VreedzaamTV filmpje  en ons cursusaanbod op bestuursniveau en voor individuele leerkrachten.