Duizend vreedzame scholen in Nederland

Duizend vreedzame scholen in Nederland

OBS Digitalis uit Almere is de duizendste vreedzame school van Nederland. De trainers, ontwikkelaars en organisatie van De Vreedzame School zijn bijzonder trots en blij met dit heugelijke feit. Duizend scholen die zich bij de vreedzame ‘beweging’ hebben aangesloten en een groeiend aantal vreedzame wijken: dat stemt hoopgevend voor de toekomst van onze jeugd.
Miniconferentie over Vreedzaam op 27 september

Miniconferentie over Vreedzaam op 27 september

Op 27 september 2018 organiseert Stichting Vreedzaam i.s.m. de Gemeente Utrecht een miniconferentie waarbij we stilstaan bij de successen, en laten zien wat er allemaal mogelijk is gebleken met een brede kijk op burgerschapsvorming. Maar ook een kritische blik: wat is lastig, waar lopen we nog tegenaan?
Essay Burgerschapsvorming op weg naar volwassenheid

Essay Burgerschapsvorming op weg naar volwassenheid

Als onderlegger voor de miniconferentie op 27 september is door Leo Pauw (grondlegger van De Vreedzame School) een essay geschreven onder de titel Burgerschapsvorming op weg naar volwassenheid. Hierin staat de vraag centraal wat het zo lastig maakt om voortgang te boeken met burgerschapsonderwijs in Nederland.
Nieuw boek 'School, ouders en wijk: samen opvoeden'

Nieuw boek 'School, ouders en wijk: samen opvoeden'

Hoe betrekken we ouders bij Vreedzaam? Welk speelveld krijgen ouders om mee te denken over het pedagogisch klimaat in school? Op de elders in deze nieuwsbrief genoemde miniconferentie op 27 september in Utrecht wordt ook het nieuwe boek School, ouders en wijk: samen opvoeden. Op weg naar een vreedzame opvoedgemeenschap van Leo Pauw gepresenteerd.
Verscherpte eisen monitoring sociale veiligheid

Verscherpte eisen monitoring sociale veiligheid

De eisen die de Onderwijsinspectie stelt aan instrumenten voor het monitoren van sociale veiligheid zijn aangescherpt. Dit heeft directe gevolgen voor de Veiligheisthermometer, één van de vier vragenlijsten uit het Kwaliteitszorginstrument (KZI). Via deze Vreedzaam Actueel informeren wij u over de veranderingen.
Kinderpostzegelactie 2018 en nieuw materiaal voor vluchtelingenkinderen

Kinderpostzegelactie 2018 en nieuw materiaal voor vluchtelingenkinderen

Kinderpostzegelactie 2018 en nieuw materiaal voor vluchtelingenkinderen
Ook in deze Vreedzaam Actueel vragen we weer aandacht voor de Kinderpostzegelactie, die loopt van 26 september t/m 3 oktober. Stichting Kinderpostzegels is een trouwe partner van De Vreedzame School.
Lezing Micha de Winter in Bibliotheektheater Rotterdam

Lezing Micha de Winter in Bibliotheektheater Rotterdam

Huis van Erasmus organiseert op zondagmiddag 28 oktober een vreedzame middag in de Centrale Bibliotheek Rotterdam, met onder andere een lezing door Micha de Winter onder de titel ‘De Pedagogiek van de Hoop’.
'Vreedzame' Kinderboekenweek

'Vreedzame' Kinderboekenweek

Het thema van de Kinderboekenweek 2018 is bekend: ‘vriendschap: Kom erbij!’.
Het belooft dus een vreedzame Kinderboeken week te worden!

Slob blij met gemaakte stappen sociale veiligheid op scholen

Slob blij met gemaakte stappen sociale veiligheid op scholen

Minister Arie Slob (Onderwijs) is blij met de stappen die scholen hebben gemaakt als het gaat om het bevorderen van sociale veiligheid.
Vreedzame BSO

Vreedzame BSO

Van 17 t/m 21 september was het de ’Week tegen pesten’. Ook op de BSO komt pesten voor.
Cursussen De Vreedzame School

Cursussen De Vreedzame School

We houden u hier op de hoogte van de actuele cursussen op het gebied van De Vreedzame School.