Essay Burgerschapsvorming op weg naar volwassenheid

Essay Burgerschapsvorming op weg naar volwassenheid

Als onderlegger voor de miniconferentie op 27 september is door Leo Pauw (grondlegger van De Vreedzame School) een essay geschreven onder de titel Burgerschapsvorming op weg naar volwassenheid. Hierin staat de vraag centraal wat het zo lastig maakt om voortgang te boeken met burgerschapsonderwijs in Nederland.


Het essay zal worden gepresenteerd op de miniconferentie op 27 september, en is daarna verkrijgbaar bij Uitgeverij SWP. Het biedt voor iedereen die geïnteresseerd is in burgerschapsvorming (zoals leraren, schoolleiders, jongerenwerkers, pedagogisch medewerkers, onderzoekers, schoolbestuurders, enzovoort) een grondige analyse op basis van meer dan tien jaar ervaring in de praktijk, én geeft aanbevelingen voor de toekomst van burgerschapsonderwijs.